[Dostęp do rejestru produktów leczniczych i dokumentów postępowania] - Art. 34. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Dostęp do rejestru produktów leczniczych i dokumentów postępowania] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  34.  [Dostęp do rejestru produktów leczniczych i dokumentów postępowania]

Rejestr oraz dokumenty przedłożone w postępowaniu w sprawie dopuszczenia do obrotu są dostępne dla osób mających w tym interes prawny, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie własności przemysłowej.