[Przekazanie Europejskiej Agencji Leków informacji o wydanych decyzjach] - Art. 23e. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 23e. - [Przekazanie Europejskiej Agencji Leków informacji o wydanych decyzjach] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  23e.  [Przekazanie Europejskiej Agencji Leków informacji o wydanych decyzjach]

Prezes Urzędu przekazuje Europejskiej Agencji Leków informacje o decyzjach wydanych w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 23b-23d.