Art. 129. - [Naruszenie przepisów w zakresie reklamy] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 31 października 2023 r.
Art.  129.  [Naruszenie przepisów w zakresie reklamy]
1. 
Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi reklamę produktów leczniczych,

podlega grzywnie.

2. 
Tej samej karze podlega, kto:
1)
prowadzi reklamę produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2)
prowadzi reklamę niezgodną z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, lub
3)
nie przechowuje wzorów reklam, lub
4)
nie prowadzi ewidencji dostarczanych próbek produktów leczniczych, lub
5)
nie wykonuje niezwłocznie decyzji nakazujących:
a)
zaprzestania ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi przepisami,
b)
publikację wydanej decyzji w miejscach, w których ukazała się reklama sprzeczna z obowiązującymi przepisami, oraz publikację sprostowania błędnej reklamy,
c)
usunięcia stwierdzonych naruszeń.