[Kara pieniężna za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów UE o zasadach stosowania zabezpieczeń umieszczanych na... - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 127cb. - [Kara pieniężna za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów UE o zasadach stosowania zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2022 r.
Art.  127cb.  [Kara pieniężna za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów UE o zasadach stosowania zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych]
1. 
Podmiot odpowiedzialny, który nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 33 ust. 1 12 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł.
2. 
Wytwórca lub importer produktów leczniczych, który nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 4-7, art. 9-11 i art. 13-19 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł.
3. 
Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, który nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3a, lub nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 10-13, art. 20 i art. 22-24 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze pieniężnej w wysokości do 500 000 zł.
4. 
Podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, aptekę szpitalną, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, który nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 10-13 i art. 27-30 rozporządzenia nr 2016/161, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.
5. 
Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości jak dla zaległości podatkowych.