Art. 49a. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 49a. - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r. do: 18 czerwca 2023 r.
Art.  49a.  43

 (uchylony).

43 Art. 49a uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.2022.2370) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 grudnia 2022 r.