[Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła] - Art. 45c. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 45c. - [Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  45c.  [Dostarczanie użytkownikom lokali informacji na temat rozliczenia kosztów ciepła]
1. 
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dostarcza nieodpłatnie informację o rozliczeniach kosztów zakupu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku nie rzadziej niż raz w roku.
2. 
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego nieodpłatnie umożliwia raz w miesiącu uzyskanie informacji o zużyciu ciepła wszystkim użytkownikom lokali zaopatrywanym w energię cieplną, chłodniczą lub ciepłą wodę użytkową z centralnego źródła w budynku, jeżeli rozliczenie dokonywane jest na podstawie wskazań urządzeń, o których mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2.