[Wygaśnięcie koncesji na skutek niewykazania prowadzenia działalności objętej koncesją] - Art. 42a. - Prawo energetyczne. - Dz.U.2022.1385 t.j. - OpenLEX

Art. 42a. - [Wygaśnięcie koncesji na skutek niewykazania prowadzenia działalności objętej koncesją] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1385 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  42a.  [Wygaśnięcie koncesji na skutek niewykazania prowadzenia działalności objętej koncesją]
1. 
Koncesja na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wygasa, jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne przez kolejne 12 miesięcy nie wykaże w sprawozdaniach, o których mowa w art. 43d, prowadzenia działalności objętej koncesją.
2. 
W przypadku określonym w ust. 1 Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie koncesji.