Art. 23b. - [Kontrole i postępowania wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku] - Prawo energetyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.716 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2021 r. do: 18 grudnia 2021 r.
Art.  23b.  [Kontrole i postępowania wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku]
1. 
Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są instrumentami finansowymi.
2. 
Przez niezgodne z prawem wykorzystywanie informacji wewnętrznej rozumie się działania wbrew zakazom określonym w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 1227/2011.