Art. 61. - [Odpowiedzialność karna za wystawienie czeku bez pokrycia] - Prawo czekowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.462 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.
Art.  61.  [Odpowiedzialność karna za wystawienie czeku bez pokrycia]

Kto wystawia czek, nie mając u trasata potrzebnego funduszu do rozporządzenia, lub po wystawieniu czeku rozporządza pokryciem, jeżeli skutkiem tego zapłata czeku nie nastąpiła, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.