[Wpływ odrębnych postępowań na prowadzenie postępowania celnego] - Art. 88. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Wpływ odrębnych postępowań na prowadzenie postępowania celnego] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  88.  [Wpływ odrębnych postępowań na prowadzenie postępowania celnego]

Prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe lub postępowania karnego nie stanowi przeszkody do prowadzenia postępowania w sprawie celnej.