[Ogłoszenie pism oraz decyzji w stosunku do osoby nieznanej. Domniemanie doręczenia] - Art. 83. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Ogłoszenie pism oraz decyzji w stosunku do osoby nieznanej. Domniemanie doręczenia] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  83.  [Ogłoszenie pism oraz decyzji w stosunku do osoby nieznanej. Domniemanie doręczenia]

Pisma, w tym decyzje, skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje, o których mowa w art. 82, wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie organu celnego prowadzącego postępowanie. Pisma oraz decyzje uważa się za doręczone po upływie tego terminu.