[Substytucja] - Art. 77. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Substytucja] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  77.  [Substytucja]

Przedstawiciel celny może udzielić dalszego pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności za zgodą osoby, która go ustanowiła.