Art. 76. - [Bezpośredniość skutków prawnych czynności dokonywanych przez przedstawiciela] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1590 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  76.  [Bezpośredniość skutków prawnych czynności dokonywanych przez przedstawiciela]

Czynności dokonane przez przedstawiciela celnego w granicach pełnomocnictwa pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła.