[Bezpośredniość skutków prawnych czynności dokonywanych przez przedstawiciela] - Art. 76. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Bezpośredniość skutków prawnych czynności dokonywanych przez przedstawiciela] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  76.  [Bezpośredniość skutków prawnych czynności dokonywanych przez przedstawiciela]

Czynności dokonane przez przedstawiciela celnego w granicach pełnomocnictwa pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła.