Art. 73c. - [Spółka cywilna jako osoba] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1590 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  73c.  [Spółka cywilna jako osoba]

Na potrzeby stosowania przepisów prawa celnego za osobę uznaje się również spółkę cywilną.