[Spółka cywilna jako osoba] - Art. 73c. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 73c. - [Spółka cywilna jako osoba] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  73c.  [Spółka cywilna jako osoba]

Na potrzeby stosowania przepisów prawa celnego za osobę uznaje się również spółkę cywilną.