[Zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów] - Art. 68b. - Prawo celne. - Dz.U.2021.1856 t.j. - OpenLEX

Art. 68b. - [Zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów] - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1856 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  68b.  [Zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów]
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego, urząd celny, o którym mowa w art. 221 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego, wydaje na wniosek osoby zainteresowanej zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów.
2. 
Warunkiem wydania zaświadczenia jest przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary będące przedmiotem wywozu zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia i odebrane przez odbiorcę wskazanego w dokumentach przewozowych i fakturze.