Art. 106f. - Prawo celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.71.312 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.
Art.  106f. 

W przypadku określonym w art. 106a, jeżeli artykuły importowane korzystały z subsydiów eksportowych, Rada Ministrów może nałożyć opłatę specjalną w wysokości odpowiadającej tym subsydiom.

.................................................