Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  52.
1. Przepisy dotyczące ministrów mają zastosowanie do kierowników urzędów i instytucji posiadających odrębną część w budżecie centralnym.
2. Przepisy dotyczące wojewódzkich rad narodowych mają zastosowanie do rad narodowych miast wyłączonych z województw.
3. Przepisy dotyczące powiatowych rad narodowych mają zastosowanie do rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie.