Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  5.

Przy opracowywaniu budżetu oraz przy jego uchwalaniu i wykonywaniu należy przestrzegać zgodności budżetu z Narodowym Planem Gospodarczym oraz zasady zrównoważenia dochodów i wydatków budżetowych.