Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  48.

Organy powołane do dokonywania rewizji dokumentalnej (art. 47) są uprawnione do całkowitego lub częściowego wstrzymywania otwarć kredytów oraz do uzależnienia wypłat z rachunków bankowych od zgody tych organów w przypadkach zaniedbań w prawidłowym lub terminowym opracowywaniu i wykonywaniu budżetu albo prowadzeniu rachunkowości.