Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  43.

Prezydia rad narodowych powinny na najbliższej sesji złożyć sprawozdanie radom narodowym o dokonanych na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40-42 zmianach w budżecie.