Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  41.

Jeżeli wskutek zmiany przepisów prawnych:

1) wprowadzono nowe źródła dochodów albo zniesiono źródła dotychczasowe,
2) nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie dochodów ze źródeł istniejących, względnie zwiększenie lub zmniejszenie wydatków budżetowych

- Minister Finansów i prezydia rad narodowych mogą w ciągu okresu budżetowego zmniejszać lub zwiększać ustalone na rzecz budżetu jednostkowego oraz budżetów niższego stopnia dotacje wyrównawcze i celowe.