Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  36.

Minister Finansów nadzoruje prawidłowość wykonywania budżetów terenowych.