Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  30.

Rada Ministrów na wniosek Ministra Finansów może zwiększać etaty ustalone w budżecie Państwa, jeżeli to nie powoduje zwiększenia ogólnej sumy wydatków budżetowych.