Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  26.
1. Kredyty budżetowe wygasają z dniem 31 grudnia każdego roku.
2. Nie wykorzystane do końca roku dotacje celowe dla budżetów terenowych podlegają zwrotowi na rzecz budżetu, z którego udzielono dotacji.
3. Rada Ministrów w trybie rozporządzenia może określić wyjątki od zasad wyrażonych w ust. 1 i 2.