Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  20.

Rady narodowe uchwalają budżety terenowe w następującej kolejności:

1) w gromadzkie rady narodowe, rady narodowe osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich oraz dzielnicowe rady narodowe,
2) powiatowe rady narodowe,
3) wojewódzkie rady narodowe.