Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  19.

Prezydia rad narodowych uchwalają projekty budżetów jednostkowych oraz zbiorczych i wnoszą je pod obrady rad narodowych w celu uchwalenia.