Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  16.
1. Rada Ministrów ustala wytyczne do opracowania budżetu Państwa równocześnie z wytycznymi do opracowania Narodowego Planu Gospodarczego.
2. Minister Finansów wydaje szczegółowe przepisy o trybie opracowania projektu budżetu centralnego i budżetów terenowych.