Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  15.

Zamieszczenie w budżecie dochodów z określonych tytułów lub wydatków na określone zadania nie stwarza obowiązków ani podstaw do roszczeń Państwa wobec osób trzecich ani tych osób wobec Państwa.