[Orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Właściwość organów] - Art. 98. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Właściwość organów] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  98.  [Orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Właściwość organów]
1. 
W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.
2. 
Właściwość organów samorządu zawodowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie regulują odrębne przepisy.