Art. 90. - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1333 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  90.  254

 (uchylony).

254 Art. 90 uchylony przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.