[Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy] - Art. 85a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 85a. - [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  85a.  [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy]

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105).