[Wymóg posiadania konta w portalu e-Budownictwo w celu wygenerowania dokumentu] - Art. 79b. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 79b. - [Wymóg posiadania konta w portalu e-Budownictwo w celu wygenerowania dokumentu] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  79b.  [Wymóg posiadania konta w portalu e-Budownictwo w celu wygenerowania dokumentu]

Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w art. 79a ust. 1 lub 2, wymaga posiadania konta w portalu e-Budownictwo.