[Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej] - Art. 74. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  74.  [Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej]

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi właściwy organ nadzoru budowlanego.