[Udostępnianie załączników do książki obiektu budowlanego] - Art. 65. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Udostępnianie załączników do książki obiektu budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  65.  [Udostępnianie załączników do książki obiektu budowlanego]

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany udostępniać dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 3, przedstawicielom organu nadzoru budowlanego oraz innych jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie.