[Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami] - Art. 6. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami]

Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.