Art. 59e. - [Podmiot przeprowadzający kontrolę budowy; upoważnienie do przeprowadzenia kontroli budowy] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.682 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2023 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  59e.  [Podmiot przeprowadzający kontrolę budowy; upoważnienie do przeprowadzenia kontroli budowy]

Obowiązkową kontrolę budowy lub obiektu budowlanego może przeprowadzać, z upoważnienia właściwego organu nadzoru budowlanego, wyłącznie osoba zatrudniona w tym organie i posiadająca uprawnienia budowlane.