[Następstwa (skutki) wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania] - Art. 50a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 50a. - [Następstwa (skutki) wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  50a.  [Następstwa (skutki) wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania]

Organ nadzoru budowlanego w przypadku wykonywania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich wykonywania postanowieniem:

1)
(uchylony);
2)
o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części obiektu budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego.