[Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych] - Art. 46. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  46.  [Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych]

Kierownik budowy (rozbiórki), a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenie dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.