[Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia] - Art. 45c. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 45c. - [Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  45c.  [Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia]
1. 
Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawiera:
1)
przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;
2)
maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
3)
informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. 
Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.
3. 
Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.