[Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego] - Art. 44. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  44.  [Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego]

W przypadku zmiany:

1)
kierownika budowy lub kierownika robót,
2)
inspektora nadzoru inwestorskiego,
3)
projektanta sprawującego nadzór autorski

- inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione w pkt 1-3.