[Pozwolenie na budowę na obszarze pomnika zagłady] - Art. 39a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 39a. - [Pozwolenie na budowę na obszarze pomnika zagłady] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  39a.  [Pozwolenie na budowę na obszarze pomnika zagłady]

Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody właściwego wojewody.