[Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego] - Art. 24. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  24.  [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego]
1. 
Łŕczenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.
2. 
Przepisy ust. 1 oraz art. 22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kierownika robót.