[Uczestnicy procesu budowlanego] - Art. 17. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Uczestnicy procesu budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  17.  [Uczestnicy procesu budowlanego]

Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:

1)
inwestor;
2)
inspektor nadzoru inwestorskiego;
3)
projektant;
4)
kierownik budowy lub kierownik robót.