[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.