[Płynność płatnicza banku] - Art. 8. - Prawo bankowe. - Dz.U.2021.2439 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Płynność płatnicza banku] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  8.  [Płynność płatnicza banku]

Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.