[Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych] - Art. 112b. - Prawo bankowe. - Dz.U.2021.2439 t.j. - OpenLEX

Art. 112b. - [Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2022 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  112b.  [Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych]

Banki mogą przetwarzać dla celów prowadzonej działalności bankowej informacje zawarte w dokumentach tożsamości osób fizycznych.