Art. 54. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.72.359 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.
Art.  54-112.

(...).