Art. 48(1). - Prawo bankowe. - Dz.U.1992.72.359 t.j. - OpenLEX

Art. 48(1). - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.72.359 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1998 r.
Art.  481. 4

(uchylony).

4 Art. 481:

- dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.96.75.357) z dniem 1 stycznia 1998 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na ich bezprzedmiotowość;

- uchylony przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.97.140.939) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1998 r.