Art. 25. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.20.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  25. 15

 Wzory i odcinki banknotów oraz ich nominalną wartość, wzory, stop, próbę i wagę monet ustala Prezes NBP w porozumieniu z Ministrem Finansów.

15 Art. 25 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. (Dz.U.81.17.82) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 lipca 1981 r.