Art. 6. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 6. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  6.
1.
Bank państwowy posiada osobowość prawną i ma prawo używania pieczęci z wizerunkiem orła, ustalonym dla godła Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2.
Bank państwowy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.